1. മലയാളി നടി കാർത്തിക നായർക്ക് വൈദ്യുതി ബിൽ ഒരു ലക്ഷം  മലയാള മനോരമ
  2. ബില്ല് ഒരു ലക്ഷം; ഇത് അദാനി ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ അഴിമതി: തുറന്നടിച്ച് കാർത്തിക  മനോരമ ന്യൂസ്‌
  3. താപ്സിയെ കടത്തി വെട്ടി കാർത്തികയുടെ വൈദ്യുതി ബില്ല് ഒരു ലക്ഷം  മാതൃഭൂമി
  4. കറണ്ട് ബിൽ അടയ്ക്കാൻ ലക്ഷപ്രഭു ആവണോ? നടി കാർത്തിക നായർക്ക് ഷോക്ക് അടിപ്പിക്കുന്ന ബിൽ തുക  News18 Malayalam
  5. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
തനിക്ക് ലഭിച്ച വൈദ്യുതി ബില്ലിലെ തുക കണ്ട് ഞെട്ടി മലയാള നടി കാർത്തിക നായർ. ആയിരങ്ങൾ ബിൽ തുകയായി വന്നത് കണ്ട് പൊതുജനം അമ്പരന്നുവെങ്കിൽ കാർത്തികയ്ക്ക്.Karthika Nair Photos. Karthika Nair videos.Mollywood Movie News. Movie News. Film News. Cinema News. Malayalam. Hindi. English. Tamil. Manorama Onlineതനിക്ക് ലഭിച്ച വൈദ്യുതി ബില്ലിലെ തുക കണ്ട് ഞെട്ടി മലയാള നടി കാർത്തിക നായർ. ആയിരങ്ങൾ ബിൽ തുകയായി വന്നത് കണ്ട് പൊതുജനം അമ്പരന്നുവെങ്കിൽ കാർത്തികയ്ക്ക്.Karthika Nair Photos. Karthika Nair videos.Mollywood Movie News. Movie News. Film News. Cinema News. Malayalam. Hindi. English. Tamil. Manorama Online

മലയാളി നടി കാർത്തിക നായർക്ക് വൈദ്യുതി ബിൽ ഒരു ലക്ഷം | Karthika Nair Current Bill

മുംബൈയിലെ വീട്ടിലേക്ക് അദാനി ഇലെക്ട്രിസിറ്റി മുംബൈയുടെ ബില്ലിലാണ് ഭീമമായ തുക ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഹോട്ടൽ ബില്‍ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന്.Karthika Billമുംബൈയിലെ വീട്ടിലേക്ക് അദാനി ഇലെക്ട്രിസിറ്റി മുംബൈയുടെ ബില്ലിലാണ് ഭീമമായ തുക ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഹോട്ടൽ ബില്‍ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന്.Karthika Bill

ബില്ല് ഒരു ലക്ഷം; ഇത് അദാനി ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ അഴിമതി: തുറന്നടിച്ച് കാർത്തിക | Karthika Bill

Karthika Nair electicity bill nearly one lakh slams the power department for rise in power bill, താപ്സിയെ കടത്തി വെട്ടി കാർത്തികയുടെ വൈദ്യുതി ബില്ല് ഒരു ലക്ഷം, News | Movies | Mathrubhumiലോക്ഡൗൺ വേളയിൽ വൻ തുക വൈദ്യുതി ബിൽ ഈടാക്കി മലയാളികളെ ഞെട്ടിച്ച കേരള വൈദ്യുതി ബോർഡിനെ ..

താപ്സിയെ കടത്തി വെട്ടി കാർത്തികയുടെ വൈദ്യുതി ബില്ല് ഒരു ലക്ഷം | Karthika Nair electicity bill nearly one lakh slams the power department for rise in power bill

Karthika Nair literally shocked at her latest electricity bill. ആയിരങ്ങൾ ബിൽ തുകയായി വന്നത് കണ്ട് പലരും അമ്പരന്നുവെങ്കിൽ അഭിനേത്രിയും മുൻകാല നടി രാധയുടെ മകളുമായ കാർത്തികയ്ക്ക് വന്ന ബിൽ തുക അടയ്ക്കണമെങ്കിൽ ലക്ഷപ്രഭുവാകേണ്ടി വരുംKarthika Nair literally shocked at her latest electricity bill. ആയിരങ്ങൾ ബിൽ തുകയായി വന്നത് കണ്ട് പലരും അമ്പരന്നുവെങ്കിൽ അഭിനേത്രിയും മുൻകാല നടി രാധയുടെ മകളുമായ കാർത്തികയ്ക്ക് വന്ന ബിൽ തുക അടയ്ക്കണമെങ്കിൽ ലക്ഷപ്രഭുവാകേണ്ടി വരും

കറണ്ട് ബിൽ അടയ്ക്കാൻ ലക്ഷപ്രഭു ആവണോ? നടി കാർത്തിക നായർക്ക് ഷോക്ക് അടിപ്പിക്കുന്ന ബിൽ തുക– News18 Malayalam