1. 6 റഫാൽ വിമാനങ്ങളെത്തും, ജൂലൈ 27ന്  മലയാള മനോരമ
  2. ‘പാക്കിസ്ഥാനെക്കാൾ അപകടകാരി’: ഭാവിയിലെ സന്നാഹങ്ങൾ ചൈനയ്ക്കെതിരെ  മലയാള മനോരമ
  3. എസ് 400, റഫാൽ, പിന്നെ അമേരിക്കയുടെ അപ്പാച്ചിയും... ചൈനയ്ക്കെതിരെ വിന്യസിക്കും  മലയാള മനോരമ
  4. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
ന്യൂഡൽഹി ∙ മിസൈൽ സജ്ജമായ 6 റഫാൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ജൂലൈ 27ന് ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തും. ഹരിയാനയിലെ അംബാല താവളമാക്കുന്ന വിമാനങ്ങൾ ഓഗസ്റ്റോടെ.Rafale fighter jets. Rafale fighter jets india. Rafale fighter jets news malayala. fighter jets india. Rafale fighter jets deal. india chaina stand off.India News. National News. Malayalam News. Manorama Onlineന്യൂഡൽഹി ∙ മിസൈൽ സജ്ജമായ 6 റഫാൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ജൂലൈ 27ന് ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തും. ഹരിയാനയിലെ അംബാല താവളമാക്കുന്ന വിമാനങ്ങൾ ഓഗസ്റ്റോടെ.Rafale fighter jets. Rafale fighter jets india. Rafale fighter jets news malayala. fighter jets india. Rafale fighter jets deal. india chaina stand off.India News. National News. Malayalam News. Manorama Online

6 റഫാൽ വിമാനങ്ങളെത്തും, ജൂലൈ 27ന് | rafale jets | Manorama Online