1. ആകാശത്തേക്ക് തീഗോളം; പ്രകമ്പനം; പാളിയോ ആണവ ബോംബ് നിർമാണം?; ദുരൂഹം  മനോരമ ന്യൂസ്‌
  2. ആകാശത്തേക്ക് തീഗോളം, പ്രകമ്പനം; പാളിയോ ആണവ ബോംബ് നിർമാണം? വിഡിയോ  മലയാള മനോരമ
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
തീച്ചുവപ്പിൽ ഒരു മിന്നൽ, ആകാശത്തേക്ക് തീഗോളം ഉയർന്നുപൊങ്ങുന്നു, വൻ പ്രകമ്പനത്തോടെ ഉഗ്രശബ്ദം, പിന്നാലെ പരിസരത്താകെ പുക.. ഇറാന്റെ തലസ്ഥാനമായ ടെഹ്റാനു.Iran. Social Mediaതീച്ചുവപ്പിൽ ഒരു മിന്നൽ, ആകാശത്തേക്ക് തീഗോളം ഉയർന്നുപൊങ്ങുന്നു, വൻ പ്രകമ്പനത്തോടെ ഉഗ്രശബ്ദം, പിന്നാലെ പരിസരത്താകെ പുക.. ഇറാന്റെ തലസ്ഥാനമായ ടെഹ്റാനു.Iran. Social Media

ആകാശത്തേക്ക് തീഗോളം; പ്രകമ്പനം; പാളിയോ ആണവ ബോംബ് നിർമാണം?; ദുരൂഹം | Iran | Social Media

തീച്ചുവപ്പിൽ ഒരു മിന്നൽ, ആകാശത്തേക്ക് തീഗോളം ഉയർന്നുപൊങ്ങുന്നു, വൻ പ്രകമ്പനത്തോടെ ഉഗ്രശബ്ദം, പിന്നാലെ പരിസരത്താകെ പുക.. ഇറാന്റെ തലസ്ഥാനമായ ടെഹ്റാനു.Iran US War. Iran War. Iran Military Site. Iran Explosion. Iran Underground Test. Iran Missile Test. Iran Nuclear Weapons. Iran Latest News. Iran Nuclear Explosion. Iran India. Iran Satellite. Iran News. ഇറാൻ. ഖോജിർ. ആണവ മിസൈൽ പരീക്ഷണം .Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Onlineതീച്ചുവപ്പിൽ ഒരു മിന്നൽ, ആകാശത്തേക്ക് തീഗോളം ഉയർന്നുപൊങ്ങുന്നു, വൻ പ്രകമ്പനത്തോടെ ഉഗ്രശബ്ദം, പിന്നാലെ പരിസരത്താകെ പുക.. ഇറാന്റെ തലസ്ഥാനമായ ടെഹ്റാനു.Iran US War. Iran War. Iran Military Site. Iran Explosion. Iran Underground Test. Iran Missile Test. Iran Nuclear Weapons. Iran Latest News. Iran Nuclear Explosion. Iran India. Iran Satellite. Iran News. ഇറാൻ. ഖോജിർ. ആണവ മിസൈൽ പരീക്ഷണം .Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Online

പാളിയോ ആണവ ബോംബ് നിർമാണം? | Mysterious Explosion in Iranian Mountains | Malayala Manorama News