1. വുഹാനെ പിന്തള്ളി ചെന്നൈ: മരണനിരക്കിലും കുതിപ്പ്; ഒഴിയാതെ ആശങ്ക  മലയാള മനോരമ
  2. കോവിഡിൽ വുഹാനെ പിന്തള്ളി ചെന്നൈ; കുതിച്ച് മരണനിരക്കും: ഒഴിയാതെ ആശങ്ക  മനോരമ ന്യൂസ്‌
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
ചെന്നൈ∙ കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വുഹാനെ പിന്തള്ളി ചെന്നൈയുടെ കുതിപ്പ്. ഇന്നലെ 1,939 പേർക്ക് കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ കോവിഡിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രമായ.Tamil Nadu. Coronavirus. Coronavirus Cases. COVID-19. Manorama Online.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Onlineചെന്നൈ∙ കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വുഹാനെ പിന്തള്ളി ചെന്നൈയുടെ കുതിപ്പ്. ഇന്നലെ 1,939 പേർക്ക് കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ കോവിഡിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രമായ.Tamil Nadu. Coronavirus. Coronavirus Cases. COVID-19. Manorama Online.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Online

കോവിഡിൽ വുഹാനെ പിന്തള്ളി ചെന്നൈ; കുതിച്ച് മരണനിരക്കും | Tamil Nadu | Coronavirus | Manorama Online

കോവിഡ് കേസുകളില്‍ വുഹാനെ പിന്തള്ളി ചെന്നൈയുടെ കുതിപ്പ്. ഇന്നലെ 1939 പേർക്ക് കൂടി രോഗം കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് കോവിഡിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രമായ ചൈനീസ് നഗരത്തെ.Wuhan. Covid 19.Taminadu.Breaking News. Manorama Newsകോവിഡ് കേസുകളില്‍ വുഹാനെ പിന്തള്ളി ചെന്നൈയുടെ കുതിപ്പ്. ഇന്നലെ 1939 പേർക്ക് കൂടി രോഗം കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് കോവിഡിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രമായ ചൈനീസ് നഗരത്തെ.Wuhan. Covid 19.Taminadu.Breaking News. Manorama News

കോവിഡിൽ വുഹാനെ പിന്തള്ളി ചെന്നൈ; കുതിച്ച് മരണനിരക്കും: ഒഴിയാതെ ആശങ്ക | Wuhan | Covid 19 | Taminadu | Breaking News | Manorama News