1. ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായി ഒരു റോബോട്ട് സിനിമയില്‍ നായികയാവുന്നു.  NavaKerala News
  2. നായിക റോബോട്ടാണ്, സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ചിത്രത്തിൽ വേഷമിടാൻ എറിക്ക  Mathrubhumi
  3. റോബോട്ട് പെണ്ണ് സിനിമയില്‍ അരങ്ങേറുന്നു ; വെള്ളിത്തിരയില്‍ നായികയാകാന്‍ എഐ സുന്ദരി എറിക ; ചിത്രത്തിന്റെ ബജറ്റ് 70 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍  മംഗളം
  4. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
ലോക സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായി ഒരു റോബോട്ട് സിനിമയില്‍ നായികയായി അഭിനയിക്കുന്നു. ജപ്പാന്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ നിര്‍മ്മിച്ച റോബോട്ട് എറിക്കയാണ് സയന്‍സ്ലോക സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായി ഒരു റോബോട്ട് സിനിമയില്‍ നായികയായി അഭിനയിക്കുന്നു. ജപ്പാന്‍ ശാസ്

ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായി ഒരു റോബോട്ട് സിനിമയില്‍ നായികയാവുന്നു. – NavaKerala News

ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായി ഒരു റോബോട്ട് സിനിമയില്‍ നായികയാവുന്നു. – NavaKerala News

Robotic actress Erica is lead actress of in a science fiction Movie B, നായിക റോബോട്ടാണ്, സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ചിത്രത്തിൽ വേഷമിടാൻ എറിക്ക, News | Movies | Mathrubhumiജപ്പാൻ ശാസ്ത്രഞ്ജർ നിർമിച്ച റോബോട്ട് എറിക്ക ഒരു സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ചിത്രത്തിൽ വേഷമിടുന്നു ..

നായിക റോബോട്ടാണ്, സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ചിത്രത്തിൽ വേഷമിടാൻ എറിക്ക | Robotic actress Erica is lead actress of in a science fiction Movie B

AI robot Erica to make her silver screen debutAI robot Erica to make her silver screen debut

AI robot Erica to make her silver screen debut | റോബോട്ട് പെണ്ണ് സിനിമയില്‍ അരങ്ങേറുന്നു ; വെള്ളിത്തിരയില്‍ നായികയാകാന്‍ എഐ സുന്ദരി എറിക ; ചിത്രത്തിന്റെ ബജറ്റ് 70 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍ | Mangalam