1. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ ക്യൂബൻ വിപ്ലവം: ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായിരുന്ന 80 ശതമാനം പേരും രോഗമുക്തരായി; പ്രതിരോധമരുന്ന് ഫലം കാണുന്നു  Deshabhimani
  2. ഒരാഴ്ചയായി മരണമില്ല; ‘ക്യൂബയുടെ അദ്ഭുത മരുന്ന് ഫലം കാണുന്നു’: ലോകത്തിന് പ്രതീക്ഷ  മനോരമ ന്യൂസ്‌
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
ഏപ്രിൽ മുതൽ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ഇറ്റോലി സുമാബ് എന്ന മരുന്നും, വാതരോഗത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പരീക്ഷണത്തിലിരിക്കുന്ന മരുന്നുമാണ് രോഗ | World | Deshabhimani | Saturday May 23, 2020ഏപ്രിൽ മുതൽ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ഇറ്റോലി സുമാബ് എന്ന മരുന്നും, ...

കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ ക്യൂബൻ വിപ്ലവം: ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായിരുന്ന 80 ശതമാനം പേരും രോഗമുക്തരായി; പ്രതിരോധമരുന്ന് ഫലം കാണുന്നു | World | Deshabhimani | Saturday May 23, 2020

കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ ലോകത്തിന് മാതൃകയായി ക്യൂബ. 200 പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ നിലനിന്നിട്ടും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഒരു മരണം പോലും ക്യൂബയിൽ ഉണ്ടായില്ല. ഒൻപത്.Cuba. Covid. Two Drugs. Latin America. Death Toll. Manorama Newsകോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ ലോകത്തിന് മാതൃകയായി ക്യൂബ. 200 പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ നിലനിന്നിട്ടും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഒരു മരണം പോലും ക്യൂബയിൽ ഉണ്ടായില്ല. ഒൻപത്.Cuba. Covid. Two Drugs. Latin America. Death Toll. Manorama News

ഒരാഴ്ചയായി മരണമില്ല; ‘ക്യൂബയുടെ അദ്ഭുത മരുന്ന് ഫലം കാണുന്നു’: ലോകത്തിന് പ്രതീക്ഷ | Malayala Manorama