1. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ സ്ഥിതി ഗുരുതരം: സ്വകാര്യ ആശുപത്രികള്‍ ഏറ്റെടുത്തു; ബില്‍ നിയന്ത്രണം  മലയാള മനോരമ ചുറ്റുവട്ടം
  2. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ സ്വകാര്യആശുപത്രികളിലെ 80% ചികിത്സാസൗകര്യം സര്‍ക്കാര്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നു  മാതൃഭൂമി
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
മുംബൈ∙ കോവിഡ്–19 രോഗികൾ അനുദിനം വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ 80% കിടക്കകൾ ഏറ്റെടുത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ. ഓഗസ്റ്റ് 31.Coronavirus. COVID-19. Maharashtra. Coronavirus patients.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Onlineമുംബൈ∙ കോവിഡ്–19 രോഗികൾ അനുദിനം വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ 80% കിടക്കകൾ ഏറ്റെടുത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ. ഓഗസ്റ്റ് 31.Coronavirus. COVID-19. Maharashtra. Coronavirus patients.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Online

സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ 80% കിടക്കകൾ ഏറ്റെടുത്തു; മഹാരാഷ്ട്ര ഗുരുതരം | Coronavirus Latest News | Manorama News

Maharashtra takes 80% beds in private hospitals caps charges for treatment, മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ സ്വകാര്യആശുപത്രികളിലെ 80% ചികിത്സാസൗകര്യം സര്‍ക്കാര്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നു, Latest news in India, Top breaking headlines on politics, current affairs, news live from other states on business, technology - Mathrubhumi, Latest India News in Malayalam | Breaking News| India Politics | Mathrubhumi, Latest India News in Malayalam | Breaking News| India Politics | Mathrubhumiമുംബൈ: സ്വകാര്യ ആശുപത്രി അധികൃതരുമായി ദിവസങ്ങളായി നടത്തിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കൊടുവില്‍ ..

മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ സ്വകാര്യആശുപത്രികളിലെ 80% ചികിത്സാസൗകര്യം സര്‍ക്കാര്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നു | Corona Virus| Covid-19| Maharashtra| Private Hospitals