1. അടിവസ്ത്രങ്ങള്‍ക്ക് മുകളില്‍ സുതാര്യ PPE കിറ്റ് ധരിച്ച് കൊറോണ വാര്‍ഡില്‍ നഴ്സ്  Zee News മലയാളം
  2. Malayalam News - സുതാര്യമായ PPE കിറ്റിന് താഴെ അടിവസ്�´  News18 മലയാളം
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
അടിവസ്ത്രങ്ങള്‍ക്ക് മുകളില്‍ സുതാര്യ PPE കിറ്റ് ധരിച്ച നഴ്സിന്‍റെ ചിത്രങ്ങള്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാകുന്നു. അടിവസ്ത്രങ്ങള്‍ക്ക് മുകളില്‍ സുതാര്യ PPE കിറ്റ് ധരിച്ച നഴ്സിന്‍റെ ചിത്രങ്ങള്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാകുന്നു. 

അടിവസ്ത്രങ്ങള്‍ക്ക് മുകളില്‍ സുതാര്യ PPE കിറ്റ് ധരിച്ച് കൊറോണ വാര്‍ഡില്‍ നഴ്സ് | News in Malayalam

nurse in russia suspneded for wearing Just Lingerie Under See-Through PPE Kit | സുരക്ഷാ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുമ്പോഴുള്ള ചൂട് സഹിക്കാനാകാത്തതിനാലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്തതെന്നാണ് യുവതി പറയുന്നത്. PPE കിറ്റ് പൂർണ്ണമായും സുതാര്യമായിരിക്കുമെന്ന് കരുതിയില്ലെന്നും ഇവർ പറയുന്നു.nurse in russia suspneded for wearing Just Lingerie Under See-Through PPE Kit | സുരക്ഷാ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുമ്പോഴുള്ള ചൂട് സഹിക്കാനാകാത്തതിനാലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്തതെന്നാണ് യുവതി പറയുന്നത്. PPE കിറ്റ് പൂർണ്ണമായും സുതാര്യമായിരിക്കുമെന്ന് കരുതിയില്ലെന്നും ഇവർ പറയുന്നു.

Malayalam News - സുതാര്യമായ PPE കിറ്റിന് താഴെ അടിവസ്ത്രം മാത്രം ധരിച്ചെത്തി: റഷ്യയിൽ നഴ്സിന് സസ്പെൻഷൻ | News18 Kerala, Buzz Latest Malayalam News | ലേറ്റസ്റ്റ് മലയാളം വാർത്ത