1. സൗന്ദര്യത്തിന് മയിലിനെ തിന്നും; കരുത്തിന് കരടി; കൊറോണയിൽ ശീലം മാറ്റി ചൈന  മനോരമ ന്യൂസ്‌
  2. കരുത്തിന് കരടി, സൗന്ദര്യത്തിന് മയില്‍; കൊറോണ ചൈനക്കാരുടെ ഭക്ഷണരീതിയില്‍ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങള്‍  Asianet News
  3. സൗന്ദര്യത്തിന് മയിലിനെ തിന്നും, കരുത്തിന് കരടിയെയും; കൊറോണയില്‍ ശീലം മാറ്റി ചൈന  മലയാള മനോരമ
  4. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
ചൈനയിലെ വുഹാനിലുള്ള ഹ്വാനന്‍ സീഫൂഡ് മാര്‍ക്കറ്റില്‍ നിന്നാണ് ആദ്യമായി കോവിഡ് 19 പൊട്ടിപ്പുറപ്പട്ടതെന്നാണു കരുതുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴും ഉറവിടം.China. Coronavirusചൈനയിലെ വുഹാനിലുള്ള ഹ്വാനന്‍ സീഫൂഡ് മാര്‍ക്കറ്റില്‍ നിന്നാണ് ആദ്യമായി കോവിഡ് 19 പൊട്ടിപ്പുറപ്പട്ടതെന്നാണു കരുതുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴും ഉറവിടം.China. Coronavirus

സൗന്ദര്യത്തിന് മയിലിനെ തിന്നും; കരുത്തിന് കരടി; കൊറോണയിൽ ശീലം മാറ്റി ചൈന | China | Coronavirus

കരുത്തിന് കരടി, സൗന്ദര്യത്തിന് മയില്‍; കൊറോണ ചൈനക്കാരുടെ ഭക്ഷണരീതിയില്‍ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങള്‍ചൈനീസ് വിപണിയിൽ ചെറിയൊരു മയിലിന് 10,000ത്തിലേറെ രൂപ കൊടുക്കണം. അതിഥികളെ കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ ഇറച്ചികൊണ്ടുള്ള വിഭവങ്ങള്‍ നല്‍കി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് രാജകീയ രീതിയെന്ന് കരുതുന്നവരും ഏറെയാണ്. 

കരുത്തിന് കരടി, സൗന്ദര്യത്തിന് മയില്‍; കൊറോണ ചൈനക്കാരുടെ ഭക്ഷണരീതിയില്‍ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങള്‍ | China has made eating wild animals illegal after the coronavirus outbreak

വര്‍ഷത്തില്‍ ഏകദേശം 7300 കോടി ഡോളറിന്റെ കച്ചവടമാണ് ചൈനയിലെ വന്യജീവി വിപണിയില്‍ നടക്കുന്നത്. അതായത് ഇന്ത്യന്‍ രൂപയില്‍ ഏകദേശം അഞ്ചു ലക്ഷം കോടി.Manorama Online. Manorama News. Prevent .Next. Coronavirus. Stop. Wildlife. Trade.Animal News. Wild Life. Environment. Manorama Onlineവര്‍ഷത്തില്‍ ഏകദേശം 7300 കോടി ഡോളറിന്റെ കച്ചവടമാണ് ചൈനയിലെ വന്യജീവി വിപണിയില്‍ നടക്കുന്നത്. അതായത് ഇന്ത്യന്‍ രൂപയില്‍ ഏകദേശം അഞ്ചു ലക്ഷം കോടി.Manorama Online. Manorama News. Prevent .Next. Coronavirus. Stop. Wildlife. Trade.Animal News. Wild Life. Environment. Manorama Online

സൗന്ദര്യത്തിന് മയിലിനെ തിന്നും, കരുത്തിന് കരടിയെയും; കൊറോണയില്‍ ശീലം മാറ്റി ചൈന | To Prevent Next Coronavirus, Stop the Wildlife Trade