1. ഗുജറാത്തിൽ 6 മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷനിലും ബിജെപിക്ക് വൻ മുന്നേറ്റം; കോൺഗ്രസ് പിന്നിൽ  മലയാള മനോരമ
  2. ഗുജറാത്ത് മുനിസിപ്പല്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; ബിജെപിക്ക് വൻ മുന്നേറ്റം; തളര്‍ന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ്  മാതൃഭൂമി
  3. ഗുജറാത്ത് മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; ബി.ജെ.പി മുന്നില്‍  Dool News
  4. ഗുജറാത്ത് മുനിസിപ്പൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിക്ക് മുന്നേറ്റം  മനോരമ ന്യൂസ്‌
  5. ഗുജറാത്ത് മുനിസിപ്പൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ; ബി.ജെ.പിക്ക് മുന്നേറ്റം | Madhyamam  മാധ്യമം
  6. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
അഹമ്മദാബാദ് ∙ ഗുജറാത്തിലെ ആറു മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷനിലേക്കു നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിക്കു വൻ മുന്നേറ്റം. ലഭ്യമായ ഫലമനുസരിച്ച് ബിജെപി 341 സീറ്റിലും.Gujarat Urban Civic Body Polls. Gujarat Municipal Election Results. BJP. Congress. Manorama Online. Manorama News. Malayala Manorama. Malayalam Latest News. ഗുജറാത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ബിജെപി. കോൺഗ്രസ്.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Onlineഅഹമ്മദാബാദ് ∙ ഗുജറാത്തിലെ ആറു മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷനിലേക്കു നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിക്കു വൻ മുന്നേറ്റം. ലഭ്യമായ ഫലമനുസരിച്ച് ബിജെപി 341 സീറ്റിലും.Gujarat Urban Civic Body Polls. Gujarat Municipal Election Results. BJP. Congress. Manorama Online. Manorama News. Malayala Manorama. Malayalam Latest News. ഗുജറാത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ബിജെപി. കോൺഗ്രസ്.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Online

ഗുജറാത്തിൽ 6 മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷനിലും ബിജെപി മുന്നേറ്റം | Gujarat Urban Civic Body Polls | BJP | Manorama News

Gujarat Municipal Election Results 2021 Big Lead For BJP, ഗുജറാത്ത് മുനിസിപ്പല്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; ബിജെപിക്ക് വൻ മുന്നേറ്റം; തളര്‍ന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ്, Latest news in India, Top breaking headlines on politics, current affairs, news live from other states on business, technology - Mathrubhumi, Latest India News in Malayalam | Breaking News| India Politics | Mathrubhumi, Latest India News in Malayalam | Breaking News| India Politics | Mathrubhumiഅഹമ്മദാബാദ്: ഗുജറാത്ത് മുനിസിപ്പല്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപിക്ക് ഏകപക്ഷീയമായ ..

ഗുജറാത്ത് മുനിസിപ്പല്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; ബിജെപിക്ക് വൻ മുന്നേറ്റം; തളര്‍ന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് | Gujarat Municipal Election Results 2021-Big Lead For BJP

Bjp Congress Gujarat National News India അഹമ്മദാബാദ്: ഗുജറാത്തില്‍ വോട്ടെണ്ണല്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു. 6 മുന്‍സിപ്പില്‍ കോര്‍പ്പറേഷനുകളിലായുള്ള 576 സീറ്റുകളിലേക്കാണ് ഞായറാഴ്ച തBjp Congress Gujarat National News India അഹമ്മദാബാദ്: ഗുജറാത്തില്‍ വോട്ടെണ്ണല്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു. 6 മുന്‍സിപ്പില്‍ കോര്‍പ്പറേഷനുകളിലായുള്ള 576 സീറ്റുകളിലേക്കാണ് ഞായറാഴ്ച ത

ഗുജറാത്ത് മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; ബി.ജെ.പി മുന്നില്‍ | DoolNews

ഗുജറാത്ത് മുനിസിപ്പൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിക്ക് വൻ മുന്നേറ്റം. വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുന്ന ആറു മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറ്റേഷനുകളിലും ബി.ജെ.പി അധികാരം.Manorama News. Gujarat Municipal Election. Manorama News.India News. National News. Manorama Newsഗുജറാത്ത് മുനിസിപ്പൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിക്ക് വൻ മുന്നേറ്റം. വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുന്ന ആറു മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറ്റേഷനുകളിലും ബി.ജെ.പി അധികാരം.Manorama News. Gujarat Municipal Election. Manorama News.India News. National News. Manorama News

ഗുജറാത്ത് മുനിസിപ്പൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിക്ക് മുന്നേറ്റം| Malayala Manorama

അഹ്​മദാബാദ്​: ഗുജറാത്തിലെ ആറ്​ മുനിസിപ്പൽ കോർപ​േറഷനിലേക്ക്​ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി.ജെ.പിക്ക്​ മുന്നേറ്റം. ആറ്​ മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷനുകളിലെ 576 സീറ്റുകളിലേക്കാണ്​ മത്സരം. വോ​ട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കു​േമ്പാൾ...അഹ്​മദാബാദ്​: ഗുജറാത്തിലെ ആറ്​ മുനിസിപ്പൽ കോർപ​േറഷനിലേക്ക്​ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി.ജെ.പിക്ക്​ മുന്നേറ്റം. ആറ്​ മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷനുകളിലെ 576 സീറ്റുകളിലേക്കാണ്​ മത്സരം. വോ​ട്ടെണ്ണൽ...

ഗുജറാത്ത്​ മുനിസിപ്പൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​; ബി.ജെ.പിക്ക്​ മുന്നേറ്റം | Gujarat Urban Civic Body Polls Lead For BJP | Madhyamam

Big Lead For BJP In Gujarat Urban Civic Body PollsBig Lead For BJP In Gujarat Urban Civic Body Polls

Big Lead For BJP In Gujarat Urban Civic Body Polls | ഗുജറാത്ത് കോര്‍പറേഷന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബി.ജെ.പിക്ക് വന്‍ മുന്നേറ്റം | Mangalam

‌ഗാന്ധിനഗർ : ഗുജറാത്ത് നഗരസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിക്ക് വൻ മുന്നേറ്റം. ഒടുവിൽ വിവരം ലഭിക്കുമ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന എല്ലാ കോർപ്പറേഷനുകളിലും ബിജെപി‌ഗാന്ധിനഗർ : ഗുജറാത്ത് നഗരസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിക്ക് വൻ മുന്നേറ്റം. ഒടുവിൽ വിവരം ലഭിക്കുമ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന എല്ലാ കോർപ്പറേഷനുകളിലും ബിജെപി

ഇടനിലക്കാരുടെ കലാപങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളുടെ തിരിച്ചടി ; ഗുജറാത്ത് നഗരസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി മുന്നേറ്റം

ആറ് കോര്‍പറേഷനുകളിലായി 576 സീറ്റിലേക്കാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്

ആറ് കോര്‍പറേഷനുകളിലായി 576 സീറ്റിലേക്കാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്