1. അന്ന ബെന്നിന് പകരം കീര്‍ത്തി പാണ്ഡ്യൻ; 'ഹെലൻ' തമിഴ് റീമേക്ക് ട്രെയിലർ പുറത്ത്  Asianet News
  2. ഹെലെൻ തമിഴ് റീമേക്ക്: ട്രെയിലർ കാണാം  മലയാള മനോരമ
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
The trailer of actress Keerthi Pandian's upcoming film 'Anbirkiniyal' has been released. The film is the Tamil remake of the one of the impressive films in Malayalam. 'Anbirkiniyal' is the remake of 'Helen' directed by Mathukutty Xavier, which had actress Anna Ben in the lead. അന്ന ബെന്നിന് പകരം കീര്‍ത്തി പാണ്ഡ്യൻ; 'ഹെലൻ' തമിഴ് റീമേക്ക് ട്രെയിലർ പുറത്ത്അൻപിർക്കിനിയാൾ എന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പേര്.

അന്ന ബെന്നിന് പകരം കീര്‍ത്തി പാണ്ഡ്യൻ; 'ഹെലൻ' തമിഴ് റീമേക്ക് ട്രെയിലർ പുറത്ത് | tamil remake of helen trailer out now

മലയാളത്തിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധനേടിയ അന്ന ബെൻ ചിത്രം ഹെലെന്റെ തമിഴ് പതിപ്പ് ട്രെയിലർ റിലീസ് ചെയ്തു. അൻപിർക്കിനിയാൾ എന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പേര്. മലയാളത്തില്‍.anbirkiniyal trailer. Helen Tamil Remake. Keerthi Pandian.Mollywood Movie News. Movie News. Film News. Cinema News. Malayalam. Hindi. English. Tamil. Manorama Onlineമലയാളത്തിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധനേടിയ അന്ന ബെൻ ചിത്രം ഹെലെന്റെ തമിഴ് പതിപ്പ് ട്രെയിലർ റിലീസ് ചെയ്തു. അൻപിർക്കിനിയാൾ എന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പേര്. മലയാളത്തില്‍.anbirkiniyal trailer. Helen Tamil Remake. Keerthi Pandian.Mollywood Movie News. Movie News. Film News. Cinema News. Malayalam. Hindi. English. Tamil. Manorama Online

ഹെലെൻ തമിഴ് റീമേക്ക്: ട്രെയിലർ കാണാം | Anbirkiniyal Trailer