1. വിതയ്‌ക്കും മുമ്പേ കണ്ണീർപ്പാടം; ട്രാക്ടറിനടിയില്‍ ചെളിയില്‍ പുതഞ്ഞ് രണ്ട് പേര്‍ മരിച്ചു  മാതൃഭൂമി
  2. പാടത്ത് ട്രാക്ടർ തലകീഴായി മറിഞ്ഞ് രണ്ടു പേർ മരിച്ചു  മലയാള മനോരമ
  3. Google വാർത്ത-ൽ മുഴുവൻ വിവരങ്ങൾ കാണുക
Two people died in a tractor accident, വിതയ്‌ക്കും മുമ്പേ കണ്ണീർപ്പാടം; ട്രാക്ടറിനടിയില്‍ ചെളിയില്‍ പുതഞ്ഞ് രണ്ട് പേര്‍ മരിച്ചു, News | Kottayam | Mathrubhumiകോട്ടയം: പനച്ചിക്കാട് ചോഴിയക്കാട് പാടത്ത് കൃഷിയിറക്കുന്നതിനുള്ള പണികൾ അവസാനഘട്ടത്തിലേക്ക് ..

വിതയ്‌ക്കും മുമ്പേ കണ്ണീർപ്പാടം; ട്രാക്ടറിനടിയില്‍ ചെളിയില്‍ പുതഞ്ഞ് രണ്ട് പേര്‍ മരിച്ചു | Kottayam

കോട്ടയം ∙ കൃഷിക്കായി നിലമൊരുക്കുന്നതിനിടെ ട്രാക്ടർ തലകീഴായിമറിഞ്ഞ് അടിയിൽപ്പെട്ട് ഡ്രൈവറും സഹായിയും മരിച്ചു. ഡ്രൈവർ അയ്മനം പുലിക്കുട്ടിശേരി മുട്ടേൽ.Kottayam. Death. Accident. Manorama News. Manorama Online. Latest News.Kerala News. Malayalam News. Manorama Onlineകോട്ടയം ∙ കൃഷിക്കായി നിലമൊരുക്കുന്നതിനിടെ ട്രാക്ടർ തലകീഴായിമറിഞ്ഞ് അടിയിൽപ്പെട്ട് ഡ്രൈവറും സഹായിയും മരിച്ചു. ഡ്രൈവർ അയ്മനം പുലിക്കുട്ടിശേരി മുട്ടേൽ.Kottayam. Death. Accident. Manorama News. Manorama Online. Latest News.Kerala News. Malayalam News. Manorama Online

പാടത്ത് ട്രാക്ടർ തലകീഴായി മറിഞ്ഞ് രണ്ടു പേർ മരിച്ചു | Accident | Death | Manorama News