1. കല്ലേറ്, വടിവാൾ; നായയുടെ കണ്ണുകള്‍ കുത്തിക്കീറി; ഏഴുപുന്നയെ നടുക്കി അജ്ഞാതൻ  മനോരമ ന്യൂസ്‌
  2. ഭീതിയുണർത്തി വീണ്ടും അജ്ഞാതൻ; ആദ്യം കല്ലേറ്, പിന്നെ വടിവാൾ വീശൽ  മലയാള മനോരമ
  3. അജ്ഞാതന്റെ പരാക്രമം; 6 നായ്ക്കളെ വെട്ടിക്കൊന്നു  മലയാള മനോരമ
  4. നായ്ക്കളുടെ കണ്ണ് കുത്തിക്കീറും; തല ചതയ്ക്കും; വടിവാളിന് വെട്ടും; അജ്ഞാതന്റെ ക്രൂരത  മനോരമ ന്യൂസ്‌
  5. നാടു വിറപ്പിച്ച്, നായ്ക്കളെ വെട്ടിവീഴ്ത്തി അജ്ഞാതൻ; മുഖംമൂടി ധരിച്ച് വടിവാളുമായി നടത്തം  മലയാള മനോരമ
  6. Google വാർത്ത-ൽ മുഴുവൻ വിവരങ്ങൾ കാണുക
അരൂർ: വളർത്തു നായ്ക്കളെ വടിവാൾ കൊണ്ടു വെട്ടിക്കൊല്ലുന്ന അജ്ഞാതൻ എഴുപുന്ന നീണ്ടകര പ്രദേശത്തു വീണ്ടുമെത്തി. നീണ്ടകര തെക്ക് പുത്തനാട്ട് കോളനി പ്രദേശത്താണ് നായയുടെ കണ്ണുകൾ കുത്തിക്കീറുകയും തല അടിച്ചു ചതയ്ക്കുകയും ചെയ്തത്. നായയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ട് പ്രദേശവാസികൾ ഓടിക്കൂടിയപ്പോൾ, മുഖംമൂടി ധരിച്ച അജ്ഞാതൻ. Crime. Aroor. Manoramanews.അരൂർ: വളർത്തു നായ്ക്കളെ വടിവാൾ കൊണ്ടു വെട്ടിക്കൊല്ലുന്ന അജ്ഞാതൻ എഴുപുന്ന നീണ്ടകര പ്രദേശത്തു വീണ്ടുമെത്തി. നീണ്ടകര തെക്ക് പുത്തനാട്ട് കോളനി പ്രദേശത്താണ് നായയുടെ കണ്ണുകൾ കുത്തിക്കീറുകയും തല അടിച്ചു ചതയ്ക്കുകയും ചെയ്തത്. നായയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ട് പ്രദേശവാസികൾ ഓടിക്കൂടിയപ്പോൾ, മുഖംമൂടി ധരിച്ച അജ്ഞാതൻ. Crime. Aroor. Manoramanews.

കല്ലേറ്, വടിവാൾ; നായയുടെ കണ്ണുകള്‍ കുത്തിക്കീറി; ഏഴുപുന്നയെ നടുക്കി അജ്ഞാതൻ | Crime | Aroor | Manoramanews

അരൂർ ∙ വളർത്തു നായ്ക്കളെ വടിവാൾ കൊണ്ടു വെട്ടിക്കൊല്ലുന്ന അജ്ഞാതൻ എഴുപുന്ന നീണ്ടകര പ്രദേശത്തു വീണ്ടുമെത്തി. നീണ്ടകര തെക്ക് പുത്തനാട്ട് കോളനി.Alappuzha News. Alleppey News. Alappuzha District News. Jilla Vartha. ALP News. Kerala News. ആലപ്പുഴ വാർത്തകൾഅരൂർ ∙ വളർത്തു നായ്ക്കളെ വടിവാൾ കൊണ്ടു വെട്ടിക്കൊല്ലുന്ന അജ്ഞാതൻ എഴുപുന്ന നീണ്ടകര പ്രദേശത്തു വീണ്ടുമെത്തി. നീണ്ടകര തെക്ക് പുത്തനാട്ട് കോളനി.Alappuzha News. Alleppey News. Alappuzha District News. Jilla Vartha. ALP News. Kerala News. ആലപ്പുഴ വാർത്തകൾ

ഭീതിയുണർത്തി വീണ്ടും അജ്ഞാതൻ; ആദ്യം കല്ലേറ്, പിന്നെ വടിവാൾ വീശൽ | Alappuzha News | Alleppey News | Alappuzha District News | Jilla Vartha | ALP News | Kerala News | ആലപ്പുഴ വാർത്തകൾ