1. ‘ആരാധകരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നവരുടെ വിമര്‍ശനം ഭയന്ന് ചിത്രം എഡിറ്റ് ചെയ്യണ്ടി വരുമ്പോള്‍'; ജോസഫ് താരം പറയുന്നു  Asianet News
  2. വിമർശനം ഭയന്ന് ചിത്രം എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ: ജോസഫ് നായിക പറയുന്നു  മലയാള മനോരമ
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
malayalam movie joseph actress Madhuri Braganza instagram post about trolls and criticism ‘ആരാധകരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നവരുടെ വിമര്‍ശനം ഭയന്ന് ചിത്രം എഡിറ്റ് ചെയ്യണ്ടി വരുമ്പോള്‍‘; ജോസഫ് താരം പറയുന്നുനേരത്തെ കടല്‍ത്തീരത്ത് ബിക്കിനിയണിഞ്ഞ് നില്‍ക്കുന്ന ചിത്രം താരം പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ വലിയ വിമർശനവും മാധുരിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നു.

‘ആരാധകരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നവരുടെ വിമര്‍ശനം ഭയന്ന് ചിത്രം എഡിറ്റ് ചെയ്യണ്ടി വരുമ്പോള്‍'; ജോസഫ് താരം പറയുന്നു | Madhuri Braganza Instagram post about trolls and criticism

ആരാധകരെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ നടത്തുന്ന വിമർശനവും ട്രോളും ഭയന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചിത്രം എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ജോസഫ് സിനിമയിലെ.വിമർശനം ഭയന്ന് ചിത്രം എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ: ജോസഫ് നായിക പറയുന്നു.Mollywood Movie News. Movie News. Film News. Cinema News. Malayalam. Hindi. English. Tamil. Manorama Onlineആരാധകരെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ നടത്തുന്ന വിമർശനവും ട്രോളും ഭയന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചിത്രം എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ജോസഫ് സിനിമയിലെ.വിമർശനം ഭയന്ന് ചിത്രം എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ: ജോസഫ് നായിക പറയുന്നു.Mollywood Movie News. Movie News. Film News. Cinema News. Malayalam. Hindi. English. Tamil. Manorama Online

വിമർശനം ഭയന്ന് ചിത്രം എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ: ജോസഫ് നായിക പറയുന്നു