1. കോവിഡ് കാരണം ജോലി പോയി; എയർപോർട്ട് തീമിൽ കഫേ തുടങ്ങി പൈലറ്റ്  മലയാള മനോരമ
  2. കോവിഡിൽ ജോലി പോയി; എയർപോർട്ടിന്റെ തീമിൽ കഫേ തുടങ്ങി പൈലറ്റ്  മനോരമ ന്യൂസ്‌
  3. Google വാർത്ത-ൽ സമ്പൂർണ്ണ റിപ്പോർട്ട് കാണുക
കോവിഡ് മഹാമാരി വ്യോമയാന വ്യവസായത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ മൂലം നിരവധി പേർക്കാണ് ജോലി നഷ്ടമായത്. ഈ കൂട്ടത്തിൽ പൈലറ്റുമാരും എയർഹോസ്റ്റസുമാരും.Alexander Torres. Pilot. Qatar Airways. Aviation themed cafe. തൊഴിൽ നഷ്ടം. അതിജീവനം. കഫേ. കരിയർ. പൈലറ്റ്.Style. Fashion. Trends. Lifestyle. Manorama Onlineകോവിഡ് മഹാമാരി വ്യോമയാന വ്യവസായത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ മൂലം നിരവധി പേർക്കാണ് ജോലി നഷ്ടമായത്. ഈ കൂട്ടത്തിൽ പൈലറ്റുമാരും എയർഹോസ്റ്റസുമാരും.Alexander Torres. Pilot. Qatar Airways. Aviation themed cafe. തൊഴിൽ നഷ്ടം. അതിജീവനം. കഫേ. കരിയർ. പൈലറ്റ്.Style. Fashion. Trends. Lifestyle. Manorama Online

അതിജീവനത്തിന്റെ  പുതിയ കഥ പറയും അലക്സാണ്ടർ ടോറസ് | Alexander Torres | COVID 19 | Life

കോവിഡ് ലോകത്തെ ആകെ പിടിച്ചുലച്ചതോടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരാണ് തൊഴിൽരഹിതരായത്. വിചാരിച്ചിരിക്കാതെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ജോലി നഷ്ടമായത് മാനസികമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ.Pilot. Airport. Qatar Airport. Belfast. Alexander Torres. Manorama News. Covid 19കോവിഡ് ലോകത്തെ ആകെ പിടിച്ചുലച്ചതോടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരാണ് തൊഴിൽരഹിതരായത്. വിചാരിച്ചിരിക്കാതെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ജോലി നഷ്ടമായത് മാനസികമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ.Pilot. Airport. Qatar Airport. Belfast. Alexander Torres. Manorama News. Covid 19

കോവിഡിൽ ജോലി പോയി; എയർപോർട്ടിന്റെ തീമിൽ കഫേ തുടങ്ങി പൈലറ്റ്| Malayala Manorama