1. പാലാരിവട്ടം പാലത്തിൽ സിമന്റ് ഉപയോഗിച്ചില്ല; കണ്ടെത്തലുമായി മദ്രാസ് ഐഐടിയും  മനോരമ ന്യൂസ്‌
  2. പാലാരിവട്ടം പാലത്തിൽ ആവശ്യത്തിനു സിമന്റ് ഉപയോഗിച്ചില്ല: മദ്രാസ് ഐഐടി  മലയാള മനോരമ
  3. Google വാർത്ത-ൽ മുഴുവൻ വിവരങ്ങൾ കാണുക
പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലം പണിക്ക് ആവശ്യത്തിന് സിമന്റ് ഉപയോഗിച്ചില്ലെന്ന് മദ്രാസ് ഐഐടിയും. പാലം അപകടാവസ്ഥയിലായെന്ന് വ്യക്തമായ ശേഷം സർക്കാർ നിർദേശപ്രകാരം നടത്തിയ പരിശോധനയുടെ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്. ഡിസൈൻ പ്രകാരം, എം 35 എന്ന ഗ്രേഡിൽ കോണ്‍ക്രീറ്റ് വേണ്ടിടത്ത് എം 22 എന്ന തോതിൽ മാത്രമാണ്. Palarivattom Over Bridge. Bridge. Over Bridge. Kochi.പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലം പണിക്ക് ആവശ്യത്തിന് സിമന്റ് ഉപയോഗിച്ചില്ലെന്ന് മദ്രാസ് ഐഐടിയും. പാലം അപകടാവസ്ഥയിലായെന്ന് വ്യക്തമായ ശേഷം സർക്കാർ നിർദേശപ്രകാരം നടത്തിയ പരിശോധനയുടെ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്. ഡിസൈൻ പ്രകാരം, എം 35 എന്ന ഗ്രേഡിൽ കോണ്‍ക്രീറ്റ് വേണ്ടിടത്ത് എം 22 എന്ന തോതിൽ മാത്രമാണ്. Palarivattom Over Bridge. Bridge. Over Bridge. Kochi.

പാലാരിവട്ടം പാലത്തിൽ സിമന്റ് ഉപയോഗിച്ചില്ല; കണ്ടെത്തലുമായി മദ്രാസ് ഐഐടിയും | Palarivattom Over Bridge | Bridge | Over Bridge | Kochi

കൊച്ചി∙ പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലം പണിക്ക് ആവശ്യത്തിന് സിമന്റ് ഉപയോഗിച്ചില്ലെന്നു മദ്രാസ് ഐഐടിയും. പാലം അപകടാവസ്ഥയിലായെന്നു വ്യക്തമായ ശേഷം സർക്കാർ.Palarivattom flyover. Kochi. irregularities .malpractices.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Onlineകൊച്ചി∙ പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലം പണിക്ക് ആവശ്യത്തിന് സിമന്റ് ഉപയോഗിച്ചില്ലെന്നു മദ്രാസ് ഐഐടിയും. പാലം അപകടാവസ്ഥയിലായെന്നു വ്യക്തമായ ശേഷം സർക്കാർ.Palarivattom flyover. Kochi. irregularities .malpractices.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Online

പാലാരിവട്ടം പാലത്തിൽ സിമന്റ് ഉപയോഗിച്ചില്ല | Palarivattom flyover | irregularities | Kochi | Manorama News