1. ഇന്ത്യൻ വിമാനങ്ങൾക്ക് മേയ് 30 വരെ പാക്കിസ്ഥാൻ വ്യോമപാത തുറന്നുകൊടുക്കില്ല  മലയാള മനോരമ
  2. പാക് വ്യോമപാത 30 വരെ തുറക്കില്ല  മാതൃഭൂമി
  3. Google വാർത്ത-ൽ മുഴുവൻ വിവരങ്ങൾ കാണുക
ലഹോർ∙ മേയ് 30 വരെ ഇന്ത്യൻ വിമാനങ്ങൾക്കു വ്യോമപാത തുറന്നുകൊടുക്കേണ്ടതില്ലെന്നു പാക്കിസ്ഥാൻ. ഇന്ത്യയിലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം അറിഞ്ഞതിനുശേഷം മതി.Pak Airspace. Indian Flights. Airspace Ban. Balakot Strike. Surgical Strike.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Onlineലഹോർ∙ മേയ് 30 വരെ ഇന്ത്യൻ വിമാനങ്ങൾക്കു വ്യോമപാത തുറന്നുകൊടുക്കേണ്ടതില്ലെന്നു പാക്കിസ്ഥാൻ. ഇന്ത്യയിലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം അറിഞ്ഞതിനുശേഷം മതി.Pak Airspace. Indian Flights. Airspace Ban. Balakot Strike. Surgical Strike.Latest News. Malayalam News. Malayala Manorama. Manorama Online

ഇന്ത്യൻ വിമാനങ്ങൾ- മേയ് 30 - പാക്ക് വ്യോമപാത തുറക്കില്ല | Pak Airspace | Indian Flights | Manorama News

Pakistan airspace will be shut till 30, പാക് വ്യോമപാത 30 വരെ തുറക്കില്ല, World News | Mathrubhumi Print Edition, World News | Mathrubhumi Print Editionലഹോർ: ബാലാകോട്ട് ഭീകരക്യാമ്പ് ആക്രമണത്തിനുപിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ വിമാനങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ ..

പാക് വ്യോമപാത 30 വരെ തുറക്കില്ല | Pakistan airspace will be shut till 30