1. അടിടാ അവളെ,ഒതെടാ അവളെ...! വിവാദമായ വരികള്‍ക്ക് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് സംവിധായകന്‍ ശെല്‍വരാഘവന്‍! കാണൂ  Filmibeat Malayalam
  2. ‘അടിടാ അവളെ', ആ പദപ്രയോഗത്തിൽ മാപ്പു പറഞ്ഞ് സംവിധായകൻ സെൽവരാഘവൻ  മലയാള മനോരമ
  3. 'അടിടാ അവളെ'; ആ വരികളിൽ തെറ്റ് പറ്റി; സ്ത്രീവിരുദ്ധം; മാപ്പ് പറഞ്ഞ് സെല്‍വരാഘവന്‍  മനോരമ ന്യൂസ്‌
  4. Google വാർത്ത-ൽ മുഴുവൻ വിവരങ്ങൾ കാണുക
അടിടാ അവളെ,ഉധൈടാ അവളെ...! വിവാദമായ വരികള്‍ക്ക് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് സംവിധായകന്‍ ശെല്‍വരാഘവന്‍! കാണൂdirector Selvaraghavan says about mayakkam enna movie songഅടിടാ അവളെ,ഉധൈടാ അവളെ...! വിവാദമായ വരികള്‍ക്ക് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് സംവിധായകന്‍ ശെല്‍വരാഘവന്‍! കാണൂdirector Selvaraghavan says about mayakkam enna movie song

അടിടാ അവളെ,ഒതെടാ അവളെ...! വിവാദമായ വരികള്‍ക്ക് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് സംവിധായകന്‍ ശെല്‍വരാഘവന്‍! കാണൂ | director Selvaraghavan says about mayakkam enna movie song - Malayalam Filmibeat

തന്റെ ചിത്രത്തിലെ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾക്ക് മാപ്പുപറഞ്ഞ് സംവിധായകന്‍ സെൽവരാഘവൻ. ഒൻപത് വർഷം മുൻപ് പുറത്തിറങ്ങിയ ഹിറ്റ് ചിത്രം മയക്കം എന്ന യിലെ 'അടിടാ അവളെ' എന്ന വരികൾക്കാണ് സംവിധായകൻ മാപ്പുപറഞ്ഞത്. കടുത്ത സ്ത്രീവിരുദ്ധതയുള്ളതിനാലാണ് ഖേദപ്രകടനമെന്ന് സെൽവരാഘവൻ വ്യക്തമാക്കി. ''ഒരു സംവിധായകന് സാമൂഹിക. Tamil Film. Selvaraghavan. Dhanush. Soup Song.തന്റെ ചിത്രത്തിലെ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾക്ക് മാപ്പുപറഞ്ഞ് സംവിധായകന്‍ സെൽവരാഘവൻ. ഒൻപത് വർഷം മുൻപ് പുറത്തിറങ്ങിയ ഹിറ്റ് ചിത്രം മയക്കം എന്ന യിലെ 'അടിടാ അവളെ' എന്ന വരികൾക്കാണ് സംവിധായകൻ മാപ്പുപറഞ്ഞത്. കടുത്ത സ്ത്രീവിരുദ്ധതയുള്ളതിനാലാണ് ഖേദപ്രകടനമെന്ന് സെൽവരാഘവൻ വ്യക്തമാക്കി. ''ഒരു സംവിധായകന് സാമൂഹിക. Tamil Film. Selvaraghavan. Dhanush. Soup Song.

'അടിടാ അവളെ'; ആ വരികളിൽ തെറ്റ് പറ്റി; സ്ത്രീവിരുദ്ധം; മാപ്പ് പറഞ്ഞ് സെല്‍വരാഘവന്‍ | Tamil Film | Selvaraghavan | Dhanush | Soup Song

തന്റെ ചിത്രത്തിലെ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾക്ക് മാപ്പുപറഞ്ഞ് സംവിധായകന്‍ സെൽവരാഘവൻ. ഒൻപത് വർഷം മുൻപ് പുറത്തിറങ്ങിയ ഹിറ്റ് ചിത്രം 'മയക്കം എന്ന' യിലെ 'അടിടാ.Selva Raghavan. Director Selva Raghavan. Tamil Film Songs. തമിഴ് ഗാനങ്ങൾ. സെ.Malayalam Music News. Malayalam Songs. Manorama Onlineതന്റെ ചിത്രത്തിലെ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾക്ക് മാപ്പുപറഞ്ഞ് സംവിധായകന്‍ സെൽവരാഘവൻ. ഒൻപത് വർഷം മുൻപ് പുറത്തിറങ്ങിയ ഹിറ്റ് ചിത്രം 'മയക്കം എന്ന' യിലെ 'അടിടാ.Selva Raghavan. Director Selva Raghavan. Tamil Film Songs. തമിഴ് ഗാനങ്ങൾ. സെ.Malayalam Music News. Malayalam Songs. Manorama Online

‘അടിടാ അവളെ', ആ പദപ്രയോഗത്തിൽ മാപ്പു പറഞ്ഞ് സംവിധായകൻ സെൽവരാഘവൻ| Director Selva Raghavan Apologised