1. കാമുകിയെ യാത്രയാക്കാൻ പർദയിട്ട് വിമാനത്താവളത്തിൽ; യുവാവ് പെട്ടു  മലയാള മനോരമ
  2. നെടുമ്പാശേരിയിൽ കാമുകിയെ യാത്രയാക്കാൻ പർദ്ദയണിയവേ യുവാവ് പിടിയിലായി  കേരള കൌമുദി
  3. Google വാർത്ത-ൽ മുഴുവൻ വിവരങ്ങൾ കാണുക
നെടുമ്പാശേരി ∙ കാമുകിയെ വിദേശത്തേക്കു യാത്രയാക്കാൻ പർദ അണിഞ്ഞെത്തിയ യുവാവ് സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിന്റെ പിടിയിലായി. കാമുകിയുടെ വീട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ.Ernakulam News. Kochi News. എറണാകുളം ജില്ലാ വാർത്തകൾ. District News. Malayalam Regional News. Chuttuvattom Malayala Manorama. ചുറ്റുവട്ടം മലയാള മനോരമനെടുമ്പാശേരി ∙ കാമുകിയെ വിദേശത്തേക്കു യാത്രയാക്കാൻ പർദ അണിഞ്ഞെത്തിയ യുവാവ് സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിന്റെ പിടിയിലായി. കാമുകിയുടെ വീട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ.Ernakulam News. Kochi News. എറണാകുളം ജില്ലാ വാർത്തകൾ. District News. Malayalam Regional News. Chuttuvattom Malayala Manorama. ചുറ്റുവട്ടം മലയാള മനോരമ

കാമുകിയെ യാത്രയാക്കാൻ പർദയിട്ട് വിമാനത്താവളത്തിൽ; യുവാവ് പെട്ടു | Ernakulam News | Kochi News | എറണാകുളം ജില്ലാ വാർത്തകൾ | District News | Malayalam Regional News | Chuttuvattom Malayala Manorama | ചുറ്റുവട്ടം മലയാള മനോരമ

കാമുകിയെ വിദേശത്തേക്കു യാത്രയാക്കാൻ പർദ അണിഞ്ഞെത്തിയ യുവാവ് സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിന്റെ പിടിയിലായി. കാമുകിയുടെ വീട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ കൂട്ടുകാരിയായി അഭിനയിക്കാനാണ് തൃശൂർ സ്വദേശിയായ ഇരുപതുകാരൻ പർദ അണിഞ്ഞെത്തി പണി മേടിച്ചത്.തൃശൂർ സ്വദേശിയായ യുവതി ജോലി നേടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദുബായിലേക്കു പോകുകയായിരുന്നു. പണി. Nedumbassery Airport. Fraud. Manorma News. Manorma Online. Malayalam TV News.കാമുകിയെ വിദേശത്തേക്കു യാത്രയാക്കാൻ പർദ അണിഞ്ഞെത്തിയ യുവാവ് സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിന്റെ പിടിയിലായി. കാമുകിയുടെ വീട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ കൂട്ടുകാരിയായി അഭിനയിക്കാനാണ് തൃശൂർ സ്വദേശിയായ ഇരുപതുകാരൻ പർദ അണിഞ്ഞെത്തി പണി മേടിച്ചത്.തൃശൂർ സ്വദേശിയായ യുവതി ജോലി നേടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദുബായിലേക്കു പോകുകയായിരുന്നു. പണി. Nedumbassery Airport. Fraud. Manorma News. Manorma Online. Malayalam TV News.

കാമുകിയെ യാത്രയാക്കാൻ പർദ അണിഞ്ഞ് യുവാവ് വിമാനത്താവളത്തിൽ; പിടിയിൽ | Nedumbassery Airport | Fraud | Manorma News | Manorma Online | Malayalam TV News